Postup pri kúpe

KONTAKTUJTE PREDAJCU

Náš realitný maklér Vám detailne predstaví Projekt PODHÁJ a vysvetlí Vám podmienky kúpy nehnuteľnosti. S bytom samozrejme kúpite aj k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku, na priľahlom pozemku, na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve domu a parkovacie miesto. Vyberte si byt a vyplňte Dotazník záujemcu o byt, alebo nás kontaktujte telefonicky.

VYRIEŠIME FINANCOVANIE


Náš finančný poradca Vám vysvetlí možnosti úhrady kúpnej ceny za byt a parkovacie miesto. Máme pre Vás pripravené štandardné postupné financovanie kúpy nehnuteľnosti. Pre prípad potreby financovania kúpy bytu prostredníctvom hypotekárneho úveru máme pre Vás pripravené výhodné bankové produkty.

UZATVORÍTE REZERVAČNÚ ZMLUVUAk ste sa už rozhodli pre konkrétny byt a máte nastavené financovanie, podpíšete Rezervačnú zmluvu a uhradíte rezervačný poplatok. Suma rezervačného poplatku sa započítava do celkovej kúpnej ceny.

UZATVORÍTE ZMLUVU O BUDÚCEJ KUPNEJ ZMLUVE

Podpíšete Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva a do 14 dní uhradíte prvú časť z celkovej kúpnej ceny.

ÚHRADA DRUHEJ ČASTI KÚPNEJ CENY

Po zápise rozostavaného bytu uhradíte druhú časť kúpnej ceny, a to z vlastných zdrojov alebo z prostriedkov hypotekárneho úveru

ÚHRADA TRETEJ ČASTI KÚPNEJ CENY


Po dokončení bytu uhradíte tretiu časť kúpnej ceny z vlastných zdrojov alebo z prostriedkov hypotekárneho úveru

UZATVORÍTE ZMLUVU O PREVODE

Po kolaudácii stavby uzatvoríte Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a v lehote 7 dní doplatíte zvyšok kúpnej ceny. Následne podáme návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu, parkovaciemu miestu do katastra nehnuteľností. V prípade hypotekárneho úveru sa predlžuje čas uhradenia zvyšku kúpnej ceny podľa podmienok banky na čerpanie Vášho úveru.

ODOVZDANIE BYTU


Po podpise Zmluvy o prevode vlastníctva a splnení platobných podmienok Vám odovzdáme Váš nový byt.

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÚ VÝHODNÚ HYPOTÉKU

Financovanie vybavíte komfortne na jednom mieste v kancelárii spoločnosti BuBy reality, s.r.o. v Martine, náš finančný a realitný poradca Vám vysvetlí možnosti financovania kúpy nehnuteľnosti.


0904 742 743 podhaj@bubyreality.sk